Autobedrijf Mensink, gevestigd aan Sombeekweg, 7591 AV Denekamp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Autobedrijf Mensink, Sombeekweg, 7591 AV Denekamp, Tel. 0541-351666

 1. Mensink is de Functionaris Gegevensbescherming van Autobedrijf Mensink en is te bereiken via info@auto-mensink.nl. en telefonisch onder nummer 0541 351666

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autobedrijf Mensink verwerkt uw persoonsgegevens omdat wij deze nodig hebben om aan u de diensten te kunnen verlenen die u van ons vraagt. Wij leggen alleen de persoonsgegevens vast die u zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

“Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens leggen wij niet vast. De bedrijfsvoering vereist een dergelijke vastlegging niet”

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Autobedrijf Mensink verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

 • Om producten en diensten aan te kunnen bieden
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om gedrag op de website te analyseren en daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van bezoekers
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals een belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Autobedrijf Mensink neemt geen geautomatiseerde besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autobedrijf Mensink bewaart uw persoonsgegevens tot maximaal 36 maanden na het laatste contactmoment of tot het moment dat u om verwijdering van de persoonsgegevens hebt verzocht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autobedrijf Mensink verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en met uw uitdrukkelijke of impliciete toestemming en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Autobedrijf Mensink gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Deze maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Voor het opslaan van cookies vragen wij toestemming middels een cookiemelding. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onze website en/of dienst verzamelt geen  gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij er toestemming is van de wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden wettelijke vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hen die zij vertegenwoordigen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden zonder wettige toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@auto-mensink.nl of 0541 351666, dan verwijderen wij deze informatie.

Autobedrijf Mensink heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. IP-adressen worden anoniem gemaakt en Google mag geen gegevens delen met derde partijen. De gegevens worden 26 maanden behouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten  verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autobedrijf Mensink en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de  verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@auto-mensink.nl.

Om er zeker van te zijn dat de hierboven genoemde verzoeken door u zijn gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 5 werkdagen, op uw verzoek en zullen u per mail bevestigen dat wij aan uw verzoek hebben voldaan.

Autobedrijf Mensink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om over de  gegevensverwerking door ons een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autobedrijf Mensink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op via info@auto-mensink.nl. of 0541 351666